top of page

Prosperita

A1

Správa města

A1.1

Efektivní úřad

A1.2

Hospodaření města

A1.3

Image města

A2

Lokální ekonomické
prostředí

A2.1

Spolupráce radnice

a podnikatelů

A2.2

Lázeňství

A2.4

Cestovní ruch

A2.3

Nové výzvy

Prostředí

Člověk a společnost

B1

Město a příroda

B1.1

Urbanismus
a architektura

B2

Doprava

B2.1

Veřejná doprava

B2.2

Doprava a veřejný
prostor

B2.3

Dopravní vazby

C1

Kultura, sport
a volný čas

C1.1

Umění a kultura

C1.2

Sport

C1.3

Společenské akce
a volnočasové

aktivity

C2

Soudržnost

C2.2

Sounáležitost

C3

Vzdělávání a osvěta

C3.1

Škola a komunita

B1.2

Životní prostředí,
příroda a krajina

C2.1

Sociální záchranná síť

C3.2

Vzdělaní a aktivní občané

bottom of page