top of page

Megatrendy

Technologické změny

1

Deglobalizace

2

Stárnutí populace

3

Pohyby lidí

4

Klimatická změna

5

Změny
v energetice
a zdrojích

6

Společenské
a ekonomické změny

7

Bruslím tam, kde puk bude,
ne tam, kde je.

 Wayne Gretzky

Dobrý hráč je tam, kde je puk. Skvělý je tam, kde puk bude. Kam směřuje puk, se kterým hrajeme? Takovou otázkou je vždy nutné se zabývat při strategickém uvažování. Proto
v této části formulujeme předpokládané významné trendy dnešního a budoucího světa. Zabýváme se také objevováním souvislostí mezi nimi a předpokládáme budoucí 
vývoj v širším kontextu. 


Tyto „globální trendy“ bychom měli vnímat jako neopominutelné vnější zarámování jakýchkoliv našich dalších „lokálních úvah“.


Samozřejmě se trendy v průběhu času mohou měnit nebo se může měnit jejich význam
a závažnost dopadů. Proto bychom je měli průběžně sledovat, vyhodnocovat, přemýšlet
o nich v souvislostech a případně revidovat náš přístup k nim. Naším úkolem je rozumět trendům a jít jim naproti. Nelze je přehlížet ani se jich strachovat, je nutno je brát jako výzvu a příležitost.

Megatrendy souhrnně ke stažení

bottom of page