top of page
zahlavi_registrace_WS_JAK.jpg

V uplynulých dvou letech jsme se zabývali tím, kam a proč může směřovat naše město.

Vytvořili jsme „mapu“ v podobě StrategieKV°2040, kterou obsahuje tento web.

V této podobě byla strategie schválená 7. 12. 2021 Zastupitelstvem města Karlovy Vary.
Protože to není strategie „jen magistrátu“, ale města a jeho obyvatel jako celku, můžeme již nyní říci, že od té doby inspirovala řadu politiků, úředníků, podnikatelů, poskytovatelů veřejných služeb i občanů města a byla v řadě případů oporou při plánování a rozhodování. To nás velmi těší, avšak máme nyní před sebou další úkoly.

 

Řekli jsme si CO a PROČ bychom mohli (měli) dělat. Nyní se potřebujeme domluvit na tom, JAK to do budoucna budeme realizovat. Připravili jsme návrh souboru přístupů, metod a nástrojů, které bychom s Vámi rádi konzultovali (Implementační plán).

 

Proto Vás zveme na další cyklus workshopů, tentokrát věnovaný tomu, JAK StrategiiKV°2040 uvádět v život, JAK hodnotit její dopady na město a jeho obyvatele, JAK spolupracovat, abychom se v celém procesu cítili dobře, viděli perspektivu a věděli, JAKÉ jsou naše role, možnosti a příležitosti.

Realizované workshopy

WS1

Představení implementace – principy, přístupy
6. 10. 2022 / 9:00–12:00 / Lidový dům

Pracovní videozáznam

WS2

Aktéři podílející se na strategii
20. 10. 2022 / 10:00–13:00 / Magistrát města Karlovy Vary

Pracovní videozáznam

WS3

Řídící struktura strategie 
3. 11. 2022 / 10:00–13:00 / Magistrát města Karlovy Vary

Pracovní videozáznam

WS4

Řízení a naplňování strategie
24. 11. 2022 / 9:00–12:00 / Lidový dům

Pracovní videozáznam

WS5

Programy a plány
15. 12. 2022 / 9:00–12:00 / Lidový dům

Pracovní videozáznam

WS6

Projekty
12. 1. 2023 / 9:00–12:00 / Lidový dům

Pracovní videozáznam

WS7

Priority
26. 1. 2023 / 9:00–12:00 / Lidový dům

Pracovní videozáznam

WS8

Data a informace
16. 2. 2023 / 9:00–12:00 / Lidový dům

Pracovní videozáznam

Připravované workshopy

WS9

Komunikace a participace  
2. 3. 2023 / 10:00–13:00 / Magistrát města Karlovy Vary

Pracovní videozáznam

bottom of page