top of page

Prosperita

A2  Lokální ekonomické prostředí

A2.3

Nové výzvy

Vstřícné prostředí pro rozvoj inovativních myšlenek, konkurenceschopných projektů 
a podnikatelských záměrů 

Karty opatření ke stažení pro tisk

A2.3.1  
Kulturní a kreativní odvětví, inovace

A2.3.2  
Filmový průmysl

A2.3.3  
Kulturně-kreativní centrum

Příležitostí pro Karlovy Vary i Karlovarský kraj je celosvětový růst významu kulturních
a kreativních odvětví (KKO), která k nám mohou přinášet cenné znalosti, dovednosti, inovativní přístupy i ekonomickou sílu. KKO dlouhodobě rostou rychleji než evropský průměr. Zaměstnávají více než dvakrát tolik lidí než telekomunikační a automobilový průmysl dohromady. Jejich obrat představuje 4,4 % evropského HDP a mají výrazný potenciál přispět k obnově pandemií poničené ekonomiky.


Karlovy Vary jsou pro řadu z oborů KKO zajímavou destinací díky své tradici
i současnému zázemí. Tradiční keramický a sklářský průmysl nabízí infrastrukturu
a řemeslné a technologické know-how, které se dá rozvíjet a inovovat. Symbolem změn
a důležitou atraktivitou pro nastupující generace bude nová budova i náplň střední uměleckoprůmyslové školy v Rybářích. Dalším odvětvím, které vtisklo významnou stopu do obrazu i infrastruktury města, je filmový průmysl. I zde je na co navázat a do budoucna co nabídnout – rozvíjení podpory filmových festivalů (včetně studentských), vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání, profesní rozvoj i pro práci filmových tvůrců, vyhledávání vhodných filmových lokací aj.  

 

Pro celou řadu dalších profesí KKO je charakteristické to, že jsou realizovány v malých týmech a studiích, někdy jde o dvojice či jednotlivce. Jsou to designéři, umělci, architekti, textaři, hudebníci, ale i vědci, překladatelé, tlumočníci a další. Vedle nich jsou pak specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií, financí, práva nebo obchodu. To, co mají do značné míry společné, je „práce na síti“ a také „zákazníci na síti“. Lidé těchto profesí budou významnou součástí cílové skupiny, kterou nazýváme „noví osadníci“. S ohledem na jejich potřeby bude jako motivační faktor rozvíjena infrastruktura pro specifický styl práce – coworkingové prostory a pracovní huby, inkubátory a inovační centra. Atraktivní nabídka zázemí pro práci, vzdělávání i rodinný život jim bude vhodně a intenzivně komunikována prostřednictvím marketingových aktivit města.
 

Součástí infrastruktury pro KKO bude i kulturně-kreativní centrum. Jeho posláním bude profesní rozvoj v oblasti KKO, přitahování pozornosti špičkových odborníků z celého světa a vytváření podmínek pro využívání jejich znalostí a potenciálu ve prospěch města a regionu. Bude také nabízet inovační zázemí pro místní firmy a v neposlední řadě vytvářet atraktivní nabídku zážitkových a vzdělávacích programů pro široké publikum rozvíjejících kreativitu a designové myšlení. Tím bude tato instituce zvyšovat kompetence a inovační potenciál obyvatel města i celého regionu.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page