top of page

Prosperita

A2  Lokální ekonomické prostředí

A2.2

Lázeňství

Moderní a kvalitní 
karlovarské lázeňství jako významný obor místního hospodářství 
s mezinárodní úrovní

Karty opatření ke stažení pro tisk

A2.2.1  
Lázeňství jako klíčová oblast místní ekonomiky

A2.2.2  
Výzkum, vývoj a inovace v balneologii 

A2.2.3  
Jímání přírodních zdrojů

A2.2.4  
Posílení významu lázní

Lázeňství bylo, je a bezesporu i nadále bude klíčovou oblastí místní ekonomiky. Město pořídí novou městskou koncepci lázeňství, přičemž bude vytvořen v rámci magistrátu města post odborného garanta lázeňství. Lázeňství bude soustavně a cíleně propagováno jako vlajková loď karlovarského života a ekonomiky. Kromě nezbytné ochrany přírodních léčivých zdrojů a údržby a rozvoje lázeňské infrastruktury bude toto tradiční odvětví nutně inovováno o rovinu relaxační a preventivní. Dále bude směřováno nejen
k mimoměstské klientele, ale i k místním, včetně propagace jeho blahodárných účinků na lidský organismus. Město bude podporovat široké vazby lázeňství na jiná odvětví (cestovní ruch, kultura, rehabilitace, prevence, významné kulturní a společenské akce). Cílem bude zatraktivnit lázeňství pro mladé, pro místní i pro budoucí rezidenty „nové osadníky“, pro zaměstnavatele i zaměstnance, zajistit novou klientelu a současně posilovat zdraví široké veřejnosti.


Město bude podporovat balneologický výzkum a činnost krajského Institutu lázeňství
a balneologie jak v oblasti ověřování výsledků a zkoumání nových možností v lázeňské léčbě, tak i ve výzkumu v oblasti lázeňské kulturní terapeutické krajiny. Očekávaným výstupem výzkumu bude reálná možnost aplikace výsledků výzkumu v lázeňských provozech a v městské kulturní krajině. Dalším očekáváním je nejen možná budoucí prezentace Karlových Varů jako progresivního lázeňského města, které využívá výsledků vědeckého výzkumu, a nikoli jako skanzenu lázeňství, ale i uplatnění nových expertů, možnost zatraktivnění odborného studia ve městě a vyšší potenciál města pro konferenční a kongresové aktivity.


Město bude zajišťovat soustavnou odbornou péči o přírodní léčivé zdroje, zejména
o jejich udržitelné jímání pro budoucí desetiletí. Přitom bude usilovat o získání významného podílu na financování této činnosti od ČR. Město bude spolupracovat
s okolními obcemi a sdruženími v lokalitách s minerálními a termálními prameny
a s partnerskými městy v rámci světového dědictví UNESCO – The Great Spa Towns of Europe, s cílem posilovat propagaci přírodních léčivých zdrojů, lázeňství a lázeňských měst a získávat pro jejich ochranu a rozvoj finanční prostředky.


Výzvou je i další možné posílení významu lázeňského města Karlovy Vary: město bude usilovat o přesídlení ústředního orgánu statní správy Českého inspektorátu lázní a zřídel do Karlových Varů či vytvoření jeho místního územního pracoviště. Dále bude město jednat se státem o možnosti posílení úhrad za lázeňskou péči, rozšíření indikací a zvýšení lázeňských příspěvků.

Karta cíle ke stažení pro tisk

bottom of page