top of page
mindmapa_3.jpg

Kam jdeme a proč

Karlovy Vary do roku 2040

Město s novým příběhem

Atraktivní útočiště pro starousedlíky, 
cíl pro nové „osadníky“ a návštěvníky

S ÚCTOU k minulosti 
tvoříme AUTENTICKOU přítomnost
a připravujeme PERSPEKTIVNÍ budoucnost
Vize

Vizí je město s „novým příběhem“, s novým mentálním i fyzickým obrazem, město definitivně zbavené zažitých klišé a stigmat, město (ve smyslu sdílené sociálně-urbánní entity), které si samo promyšleně a aktivně buduje svoji budoucnost, společně a pro sebe. Zaktivizované, atraktivní město s novou energií. 
Karlovy Vary jsou městem s bohatou historií, městem s mimořádným kulturním i přírodním bohatstvím. S tradičním průmyslem, s věhlasným lázeňstvím. 
Je tedy bezesporu z čeho čerpat, na co navazovat a co dále rozvíjet. Přitom je nutno žít současností a směřovat k budoucnosti. Hledat nové směry rozvoje. Pouhá ochrana stávajících hodnot, jichž se naší generaci dostalo, je málo. V každé oblasti života je třeba kromě pokory k daru historie dodat důvěryhodný otisk současnosti a vizi budoucího rozvoje. Žít z předchozí slávy a její ochrany se dlouhodobě nedá. Město je živý organismus a jako takový potřebuje životadárnou energii. Bez ní hyne. A tu musíme dodat my, současníci. Abychom mohli uspět, musí být otisk naší generace přinejmenším stejně kvalitní jako to, na co navazujeme. 
A to jak v urbanismu a architektuře, tak v lázeňství, cestovním ruchu, průmyslu, hospodaření, ve správě věcí veřejných, v inovacích, kultuře a sportu, vzdělávání, 
ve vztahu k životnímu prostředí a krajině, v sociální oblasti. Je třeba hledat a objevovat skrytý potenciál města a ten vytrvale rozvíjet. Soudobě a moderně, prostředky a metodami odpovídajícími dnešnímu poznání a s vědomím očekávaných trendů.
Nejlépe jak jsme schopni – tak aby se i naše vrstva, až se promění v historii, stala inspirací pro další generace.

Vize

Hodnoty

Hrdé a sebevědomé město

Toto je základní, nutnou, nikoli však postačující podmínkou budoucího úspěchu. Město ví, co chce, a jde za tím. Věří si a cílevědomě, v široké shodě, pracuje na své proměně. Každým dílčím úspěchem posiluje své sebevědomí a zdravý patriotismus. Hrdě navazuje na svou slavnou historii.

Živé a kreativní město

Rámec historického města, významně fixovaného ochranou kulturního
a přírodního dědictví, je nutno vyvážit novou kreativní energií, což je zásadní podmínkou oživení a neustrnutí města. Výsledkem je opravdová harmonie, vzniklá tendencemi, které jsou navzájem protikladné, ale přitom se doplňují. Protiklady jsou obohacující, napětí je nutné. Moderní život v historickém rámci. Světovost, proslulost a prestiž
a současně otevřený prostor pro reprezentaci nových idejí. 

Hodnoty
Zdravé a bezpečné město

Potenciál pro jednu z hlavních budoucích hodnot města. Využití mimořádného krajinného rámce a přírodních hodnot
s blahodárnými účinky na lidské zdraví. Charakter lázeňského města. Lázeňství
a prameny, terapie. Město pro pěší.
Klid maloměsta. Kultura, sport, vše na dosah. Přívětivé město pro život. 

Společné a společenské město

Komponování městských prostranství
a parků jako obytných prostor nejen pro turisty, ale i pro běžný život.
Sdílení společných hodnot. Bohatá kulturní a sportovní nabídka, pestrý komunitní život, společenské akce, tradiční filmový festival a další atraktivity. Historicky daný kosmopolitní charakter města, podpora sounáležitosti
a rodinného života. Podpora bydlení
a zájem o nové rezidenty.

Inovativní a iniciativní město

Rozvoj digitalizace, nové informační technologie a inteligentní systémy, progresivní systémy městské správy. Koncepční rozvoj, naplňování strategie řízeným procesem s důrazem na komplexnost, kooperaci a koordinaci. Sběr, zpracování a vyhodnocování dat
o městě, jejich sdílení a využívání pro rozvoj města. Chytrá veřejná doprava
a elektromobilita. Inovativní obory
a příležitosti. Iniciace změn nejen v rámci města, ale i v rámci kraje a ČR.

Celostní přístup ke strategii

StrategieKV°2040 je postavena hierarchicky, založena na hodnotách a jasné vizi. Vše se odvíjí od obecného ke konkrétnímu. Strategické řízení vychází z nadřazených tezí. 
Každodenní rozhodování (operativa) je podřízeno celku – každý správný konkrétní krok má v sobě propsán jeho poselství, a tím zpětně posiluje naplnění hodnot i vize. V tom tkví celostní duch strategie: jednotlivost (každá část systému) má hlavní význam nikoli sama pro sebe, ale právě pro posílení celku. 

Síť vazeb

Síť vazeb reprezentuje propojení hodnot na straně jedné a oblastí na straně druhé.
Je zřejmé provázání všeho se vším. Oblasti se rozpadají do témat a témata do cílů. Každý cíl je naplňován několika opatřeními. Každé jednotlivé opatření naplňuje svým dílem hodnoty. Hodnoty spoluutvářejí obraz města. Vzniká tak pevná síť vazeb, zaručující silnou vnitřní integritu strategie, a tím i funkční systém.

Ke stažení
Ke stažení

Plná verze dokumentu

Stručná verze
brožura Kam jdeme a proč

Připojte se

Jsme přesvědčeni o tom, že od chvíle, kdy začneme klást skutečné otázky a budeme na ně hledat skutečné odpovědi, se vydáváme na smysluplnou cestu. 
Pokusili jsme se tedy o to. Sedli jsme si a debatovali jsme. Začali jsme v malém týmu, který postupně rostl a sílil. Diskutovali jsme o městě a o lidech v něm. O jeho minulosti, současnosti i budoucnosti. O hodnotách, které chceme rozvíjet a sdílet. O pokoře i hrdosti, o odpovědnosti i odvaze. O problémech, které nás tíží, i o nezlomné víře, jež nám dává naději a sílu aktivně ovlivňovat vlastní budoucnost. O nutnosti vykořeňování mýtů a o potřebě nalézání nových cest. O chuti k objevování skrytého potenciálu, o nezbytnosti hledání společného prospěchu a komplexního užitku. O novém příběhu Karlových Varů. 

 

O tom, kam vlastně chceme směřovat a proč…

 

Chceme vás tímto inspirovat k aktivnímu zapojení do tvorby a naplňování nového příběhu Karlových Varů. Inspirovat k zajímavým myšlenkám, k objevování nových souvislostí a k nápadům vlastních inovativních řešení. Pokud vás tato výzva osloví, prosíme: zaznamenávejte si své myšlenky a nápady, bavte se o nich v rodinách, se svými přáteli i kolegy v práci a zapojte i své blízké do diskuse o hledání a naplňování nového příběhu Karlových Varů. Tím, že se o své náměty podělíte s námi, se přímo zapojíte do procesu aktivního plánování budoucnosti našeho společného města. 
 

Připojte se
Kontaktujte nás:
Náměty, inspiraci, příklady dobré praxe, zpětnou vazbu, nápady na způsob zapojení do tvorby nového příběhu Karlových Varů....
pište na adresu:

Koordinátorka strategie

Michaela Strejcová

Odbor strategií a dotací MMKV

koordinator@vary2040.cz

353 151 348      722 969 360

#menimevary
#tvorimevary
#myvary
bottom of page