top of page

Megatrendy

4

Pohyby lidí

Odchod lidí z venkova do měst

 

Trend vysidlování venkova bude nadále pokračovat. Spolupráce, komunikace a výměna informací je ve městech jednodušší. Jsou historií prověřeným nejúspěšnějším a nejefektivnějším způsobem lidského soužití. Lze očekávat hustě zasídlená místa, a naopak vysídlená území. Kromě trvalého přesídlení budou lidé dojíždět do center za prací a sociálními kontakty. Tato „každodenní mobilita“ bude vyvíjet tlak na dopravní infrastrukturu a ovlivňovat podobu veřejných prostranství města. Polarizace města a venkova bude mít významný dopad také na sociální stabilitu. 

Odchod lidí z větších měst do menších

 

Negativní dopady polarizace venkova a měst může částečně zvrátit odchod lidí z velkých měst do menších krajských a okresních měst rozsahu Karlových Varů. Tato sídla nabízejí vhodný poměr klidu a příležitostí pro práci a dostupnost služeb. Odchod z hustě zasídlených a pro život nákladných měst bude možný díky změnám ve způsobech práce „na síti“. Tento trend je pro Karlovy Vary významnou příležitostí k přísunu nových rezidentů – „osadníků“, pro které jsou důležité tři věci: dostupné kvalitní bydlení, kvalitní školství na všech úrovních pro jejich děti
a dostupnost metropole do 1 hodiny. Stejně tak mohou být tato sídla vhodným prostředím pro seniory. I v tom lze spatřovat potenciál Karlových Varů, včetně z toho pramenících pracovních příležitostí.

Migrace z jiných zemí

 

Příchod migrantů do Evropy bude stále pokračovat a vzhledem k vývoji ve světě je migrace nevyhnutelná. Na ulicích, v práci i ve školách se budou stále častěji potkávat lidé z různých kulturních i světonázorových okruhů. Pokud nebude docházet ke vzájemnému obohacujícímu poznávání, dialogu a vyjadřování respektu k odlišnostem, bude vzrůstat riziko kulturních či náboženských střetů, pocitu ohrožení a vytváření podmínek pro posilování populismu mobilizovaného strachem obyvatel. Klíčový faktor pro zvládnutí migrace (ale nejen pro ně, ale obecně pro další možný vývoj evropského a světového společenství) je vzdělání. 

bottom of page