top of page

Megatrendy

2

Deglobalizace

Vzrůstání významu lokálních ekonomik a komunit

 

Pandemie covidu-19 odhalila rizika globalizované výroby a ekonomiky a zároveň nasvítila silné stránky lokálních ekonomik a komunit. Deglobalizační tendence se již delší dobu ucházely o širší pozornost, ale teprve kritická zkušenost rozhodujících globálních elit (zejména v byznysu
a politice) s důsledky pandemie přináší zásadní obrat kurzu. Pandemie se stává rozhodujícím faktorem, který otáčí globalizační trend směrem zpět k lokálním vazbám.


Nepůjde jen o snížení rizik pro výrobu a logistiku, ale také o docenění významu lokální odpovědnosti. Silnou stránkou lokální ekonomiky je provázanost a blízkost jejích aktérů. To se projevuje vyšší odpovědností při výrobě, obchodování, místním zpracování odpadů, energetice, při místním financování či spolurozhodování. To vše podporuje vztah k místu a demokratickou legitimitu.


Bude probíhat návrat výroby do mateřských zemí, nebo alespoň snaha o významné zkracování výrobních řetězců, a to zejména ve strategických odvětvích. Nově vznikající firmy toto budou zohledňovat při navrhování svých výrobních procesů a obchodních modelů. 


Tento trend bude mít vliv i na plánování dalšího rozvoje měst. Využití dnešních brownfieldů
v intravilánech měst se často uvažuje výhradně pro bytovou výstavbu, obchod, služby a pro administrativu. S očekávaným návratem výroby do Evropy je třeba do budoucna počítat
s potřebou nových ploch pro průmysl. Nic nestojí v cestě tomu, aby se část nerušivé výroby navracela zpět do rezervních ploch ve městech, určených právě pro tyto druhy produkce. 


Globální zůstane nadále oběh a sdílení nehmotných aktiv, jako jsou například licence, manuály, řízení znalostí, expertní spolupráce v oblasti znalostí, dovedností, výzkumu a vývoje.

bottom of page